دراعات حلوه من كركوشه

Bronze Shine on Calligraphy -  White

Shine on Hands - Maroon

Shine on Tartar - Stripes

Multi-Color Embroidered Flowers Dress

فساتين ودراعات حلوه من كركوشه أعحبتني

لمعرفه الأسعار والمقاسات

www.karkoosha.com

Advertisements